Vi producerar och genomför konferenser.

Vi tar ansvar för ljud- ljus- bild- och scenografi.

Vi producerar presentationer (PPt) och programjinglar (video, DVD mm).

Vi gifter ihop mjukvara med rätt hårdvara vid konferenstillfället.

Vi tar loigistikansvar för talarna.

Vi gör deltagar-produktioner.

Vi gör webcast-produktioner.

Vi gör produktioner med nätverksdatorer och röstningssystem.

Vi arbetar över hela världen.

Vi arbetar med allt från top management till återförsäljarkonferenser.

Vi är den lilla kreativa, snabba, smidiga som håller ihop nätverket.